top of page

האגודה הישראלית הינה בית מקצועי למטפלים בשיטת קולון הדרותראפיה בישראל 

 

חזון:

האגודה הישראלית לקולון הדרותראפיה  שמה לה כמטרה להביא את המקצוע לרמתו הגבוהה ביותר בהכשרה, לעגן את המקצוע בחקיקה וכך לאפשר למטפלים מוסמכים לעבוד במסגרות הרפואיות הממסדיות או מאידך לקבל הכרה מול המוסדות המקובלים ומשרד הבריאות בישראל . מטרת האגודה הנה ליצור סטנדרט גבוה של מטפלים בישראל, שיביאו להישגים גבוהים בתחום הרפואה הקולון הדרותראפיה בישראל ובעולם.

 

מטרות:

          לאגד ולייצג את כלל המטפלים המוסכמים במקצוע הקולון הדרותראפיה  בישראל מול השלטונות בתהליכי חקיקה, רישוי ומשפט

          לקבוע סטנדרטים מקצועיים נאותים להסמכה ולרישוי של מטפלים

          לקיים מנגנון פיקוח על בתי הספר לקולון הדרותראפיה למען השמירה על רמת לימוד נאותה

          לקיים וועדת אתיקה אשר מתפקידה להבטיח שמירת איכות וטוהר המידות של המטפלים

         לקדם את מקצוע הרפואה הקולון הדרותראפיה  באמצעות פרסום במדיות השונות כגון עיתונות  מקצועית, כנסים, ימי עיון וסדנאות, אתרי אינטרנט, מחקרים, השמה ועוד

          לשתף פעולה עם כל הגורמים הפועלים בארץ ובעולם לקידום ההכרה הציבורית והממסדית במקצוע הקולון הדרותראפיה 

          לפעול למען יצירת אינטגרציה בין הקולון הדרותראפיה לכל מקצועות הרפואה המשלימה ולרפואה המערבית בארץ ובחו"ל

 

bottom of page